Rinkėjų papirkinėjimas

Dovanomis ar kitokiu atlygiu rinkėjai skatinami balsuoti už arba prieš kandidatuojantį asmenį. Dažniausiai pasitaikančios papirkimo situacijos:

 • Balsų pirkimas už pinigus;
 • Skolų vietinėse parduotuvėse padengimas;
 • Dovanos (ledai, maistas, alkoholis ir pan.);
 • Nemokamas koncertų, pramogų ar kitokių paslaugų organizavimas;
 • Ženkliukai, tušinukai, kalendoriai ir kiti mažareikšmiai daiktai, skirti reklamuoti politinę partiją ar kandidatą.

Rinkėjų vežimas. Pagrindinės organizuoto rinkėjų vežimo situacijos:

 • Autobusiukais balsuoti gali būti vežami asocialūs asmenys;
 • Pastebimi įtartini automobiliai, kuriuose gali būti perkami rinkimų balsai bei vežami rinkėjai į apylinkę;
 • Atvežami rinkėjai su lapeliais - balsavimo instrukcija (kur aiškiai apibrėžta, už kurį kandidatą reikia balsuoti);
 • Su palyda ateinantys asmenys, kuriems tiksliai nurodoma, ką ir kaip reikia žymėti.

Rinkėjų papirkimu nelaikomas:

 • Spausdintos medžiagos – politinės partijos ar kandidato programos, biografijos ar kitokių informacinio turinio lankstinukų – platinimas.

Politinė reklama

Rinkimų agitacija draudžiama:

 • 7 valandas iki rinkimų pradžios;
 • Rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos;
 • Balsavimo patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa. (Išskyrus nuolatinę vaizdinę agitaciją tam skirtose vietose, jeigu ji iškabinta likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki rinkimų pradžios);
 • Valstybės ar savivaldybių įmonėms priklausančiose viešojo transporto priemonėse ir ant jų. (Išskyrus atvejus, kai reklamos plotai ar vaizdo transliavimo įrenginiai priklauso ar yra perduoti naudotis tretiesiems asmenims, kuriems valstybės ar savivaldybių įmonės negali daryti lemiamo poveikio).

Situacijos:

 • Agitacijos rinkėjams skleidimas SMS žinutėmis, telefono skambučiais;
 • Agitavimas už kandidatą rinkimų dieną;
 • Asmens replika rinkėjams (Pvz.: prašymas palaikyti išsikeltą kandidatą);
 • Nepažymėta politinė reklama spaudoje (Pvz.: „X partija: grąžinsime valdžią žmonėms“) – nes tai pateikiama kaip naujienų srautas, o ne kaip politinė reklama;
 • Nepažymėta politinė reklama lauko stenduose, stotelėse, plakatuose.

Rinkimų komisijos darbas

Balsavimo pažeidimai vyksta rinkimų apylinkėse. Dažniausios situacijos:

 • Fotografavimas rinkimų vietoje ir balsavimo kabinoje;
 • Neantspauduota balsadėžė;
 • Apgaulės būdu balsuojama daugiau negu vieną kartą arba neteisėtai balsuojama už kitą asmenį ( Pvz.: su svetimais asmens dokumentais atvykusiam rinkėjui išduodamas svetimo rinkėjo balsavimo biuletenis);
 • Rinkėjo balsavimas už atlygį, siūlymasis balsuoti už atlygį ar kurstymas tai daryti rinkimuose;
 • Rinkėjų balsavimo slaptumo pažeidimas (Pvz.: balsavęs asmuo demonstratyviai parodo užpildytą biuletenį, norėdamas įtikinti balsų pirkimą organizavusius asmenis, jog savo balsą atidavė taip, kaip buvo sutarta).

Kiti pažeidimai

Agitacijos naikinimas

Bandymas panaikinti rinkimų metu esančią agitacinę informaciją laikomas neteisėtu agitacijos naikinimu. Situacijos:

 • Rinkimų apylinkėje bandoma nuplėšti vieno iš kandidatų oficialų plakatą;
 • Bandoma paslėpti, išmesti agitacinius laikraščius.

Rinkėjų klaidinimas

Klaidingos informacijos apie rinkimus arba rinkimuose dalyvaujantį kandidatą pateikimas rinkėjui. Situacijos:

 • Melagingas teigimas, kad kandidatas jau išrinktas, todėl už jį balsuoti nebereikia;
 • Melagingas teigimas, kad konkurentas atsiėmė savo kandidatūrą;
 • Melagingas nurodymas, kad pasikeitė rinkimų apylinkė, siekiant, kad rinkėjas nenuvyktų balsuoti.

Šmeižtas

Tikrovės neatitinkančios informacijos, galinčios padaryti žalos asmens garbei ir orumui, skleidimas. Situacijos:

 • Melagingas teigimas, kad konkurentas perka balsus;
 • Melagingas gandų skleidimas apie kandidato asmeninį gyvenimą, sveikatos būklę, tariamą nusikaltimą ar pan..